Het coronavirus houdt de hele wereld in zijn greep. Onze vertrouwde samenleving is volledig anders en dat heeft gevolgen voor de zorg, het onderwijs, ons werk en ons sociale leven. Ook de rioleringssector houdt zich bezig met het virus. Zo duikt corona ook op in het rioolstelsel en worden werkzaamheden uitgesteld. Maar wat gebeurt er nu precies in de rioleringssector met betrekking tot het coronavirus? En hoe is het gesteld met ons drinkwater?

Artikel Vakblad Riolering

Door de maatregelen rond het coronavirus verandert het leven ingrijpend. We blijven zoveel mogelijk thuis en ook het werk wordt vanuit huis gedaan, met uitzondering van mensen met een baan in de vitale sectoren. Rioleringsbedrijven of ondernemingen in de watersector spelen hierop in. Zo worden alleen de écht urgente werkzaamheden achter de voordeuren nog uitgevoerd. Ook projecten of onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om te zorgen dat de drinkwaterlevering op pijl blijft blijven doorgaan, uiteraard wel volgens de RIVM-richtlijnen. Daarnaast speelt de riolering ook een rol bij de signalering van het coronavirus. Het is dus van groot belang dat de rioleringswerkzaamheden gewoon door kunnen blijven gaan. Hiervoor is inmiddels het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ gelanceerd waarin alle richtlijnen staan waar bedrijven zich aan moeten houden ten tijde van de Corona crisis. Het protocol is opgesteld samen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat in samenwerking met diverse vakbonden.

In het Vakblad Riolering is een interessant artikel gepubliceerd waarin uitgebreid wordt ingegaan op de gevolgen van de Corona crisis voor de rioleringssector en het protocol ‘Samen veilig doorwerken’. U kunt het volledige artikel hier lezen. Daarnaast kunt u alle informatie over het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ hier lezen op de website van de rijksoverheid.

Blijf gezond, blijf veilig en let goed op elkaar!