Marktleider in rioolreinigings en inspectiesystemen Nu met gratis verzending in Nederland & België 

Privacy Policy

Introductie

Rior B.V./Rioned vindt het belangrijk om de privacy van de bezoekers van haar website te beschermen. Persoonsgegevens van haar klanten en websitebezoekers worden op een beveiligde plaats opgeslagen en worden met zorg behandeld. Rior B.V./Rioned houdt zich aan alle van toepassing zijnde wetten en regels in verband met het verzamelen, behandelen en bewaren van deze informatie.

Persoonsgegevens 

In het kader van het in stand houden en gebruik van deze website wordt door Rior B.V./Rioned informatie verzameld en opgeslagen. Deze informatie kan persoonlijke gegevens bevatten die door u vrijwillig is verstrekt, of andere algemene informatie in verband met bezoeken aan deze website die is verzameld en geregistreerd zonder dat deze informatie herleid is of kan worden tot individuele bezoekers. De persoonlijke gegevens kunnen omvatten; contactgegevens, bedrijfsgegevens, gegevens omtrent wijze van betalen, facturen, bestelde producten of producten waarin u interesse hebt getoond. Het doel van de andere algemene informatie die verzameld wordt is de kwaliteit en het functioneren van de website te verbeteren ten behoeve van de gebruikers. De informatie wordt tevens gebruikt om verkooptransacties met u aan te gaan en uit te voeren, daarmee samenhangende diensten te leveren, onze interne processen te verbeteren, en om klanten met hun toestemming over (nieuwe) producten en diensten te informeren van Rioned. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven genoemd. Uw gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op deze website

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die aan u gestuurd worden en die uw browser tijdelijk op uw computer opslaat. Deze cookies maken het mogelijk voor u om via deze website producten te bestellen en voor ons op anonieme basis bezoekersgedrag te volgen en analyseren om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

De cookies waarvoor wij uw toestemming vragen worden gebruikt:

  • Om bezoekersgedrag te kunnen analyseren om de inhoud en de functionaliteit van de website aan te passen en te verbeteren
  • Om bezoekers gericht aanbiedingen te kunnen doen of die onder hun aandacht te brengen
  • Om het mogelijk te maken om bezoekers toegang tot en gebruik van sociale netwerken te verlenen

Aanpassing Privacy Policy

Rior B.V./Rioned behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy zonder aankondiging aan te passen. Kijkt u daarom regelmatig of u bekend bent met de laatste versie van de Privacy Policy van Rior B.V./Rioned.