Victoriaanse riolering Londen

Het is 1850 en in Londen is de bevolking even groot als die van heel Nederland. Ruim 2 miljoen mensen produceren dagelijks een onvoorstelbare hoeveelheid rioolafval. En al dat afval wordt op de Theems geloosd. De Theems is al lang geen stromende rivier meer, maar een vlakte met vieze derrie die nauwelijks nog beweegt. Om de stank te bestrijden laat het stadsbestuur elke dag vrachten chloorkalk in de Theems gooien. Bij het parlementsgebouw worden natte lakens met chloorwater als luchtverfrissers opgehangen. Maar in de hete zomer van 1858 heeft dat allemaal geen enkel effect meer. De atmosfeer bij de Theems wordt ondraaglijk. Dit is de periode die als The Great Stink de geschiedenis in zal gaan.

Eerste moderne riool in de westerse wereld

In 1858 is de stank zo erg dat het parlement moet sluiten. Ook dringt het besef steeds meer door dat de vele ziektes en sterfgevallen een direct gevolg zijn van de situatie. Voor Londen is de maat vol, actie is nodig. Dus krijgt ingenieur sir Joseph Bazalgette, hoofingenieur van gemeentewerken, opdracht om een riolering aan te leggen. Dat is het startsein voor de aanleg van het eerste moderne riool in de westerse wereld.

 Victoriaans riool nog in gebruik

Aanleg 134 km hoofdriolering

Bazalgette stelt voor om 134 kilometer gemetselde ondergrondse hoofdriolen aan te leggen. En dat plan wordt uitgevoerd. Bazalgette verbreekt de verbinding die talloze kleine riolen op de Theems hebben en sluit ze aan op zes nieuwe ondergrondse hoofdriolen. Met 318 miljoen bakstenen wordt een rioleringsstelsel inclusief pompstations aangelegd. Hiermee wordt al het rioolwater en regenwater verzameld en afgevoerd naar een deel van de rivier ver van de stad. Hier dringt eb en vloed door en kan al het afvalwater op zee worden geloosd. De basis voor het moderne Londen is gelegd.

Victoriaans rioleringssysteem

Verborgen onder de straten van Londen is dit Victoriaanse rioleringssysteem vandaag de dag nog steeds in gebruik. Het is de ruggengraat van de riolering in Londen. Maar er stroomt nog steeds veel ongezuiverd rioolwater de Theems in. Gemiddeld 60 keer per jaar stroomt het riool over. Dan loost de riolering rioolslib vermengd met regenwater in de Theems. Daardoor belandt jaarlijks 32 miljoen ton rioolslib in de rivier. En dat wordt alleen maar meer door het groeiende aanbod van rioolwater en de toenemende neerslag.

Lee Tunnel in aanbouw. Bron: Zaun

Bouw van immense riooltunnels

Daarom werkt de stad al jaren aan de bouw van twee immense riooltunnels. Beide tunnels krijgen een diameter van 7,2 tot 9 meter. Inmiddels is de hoeveelheid rioolwater die ongezuiverd in de Theems komt al gehalveerd. Dit dankzij de gerealiseerde Lee Tunnel. Op dit moment wordt gebouwd aan de tweede riooltunnel, de Thames Tideway Tunnel. Deze komt op sommige plaatsen meer dan 60 meter diep te liggen. Vanaf 2020 gaat deze tunnel al het water opvangen dat nu nog door 34 overlopen bij zware regenval in de Theems wordt geloosd. Voor rioolinspectie en -onderhoud zijn deze immense rioolbuizen makkelijk toegankelijk. Voor alle toevoerbuizen met een veel kleinere diameter is bijzondere apparatuur nodig. Dat soort apparatuur levert Rioned.  

Wil je meer weten over alle apparatuur die Rioned levert voor rioolinspectie en onderhoud van het riool? Neem contact op met onze verkoopafdeling.