We hebben het niet in de gaten, maar elke dag spoelen we in Nederland een kapitaal door de wc. In ons afvalwater zit een schat aan energie en kostbare grondstoffen. Neem alleen al het fosfaat. Menselijke ontlasting, en dan vooral onze urine, zit vol fosfaat.

Hoog tijd om in te grijpen

Volgens wetenschappers is fosfaat binnen vijftig jaar uit de bodem verdwenen. Alle winbare fosfaatvoorraden zijn er dan door de mens uitgehaald. Slecht nieuws. Fosfaat is immers het hoofdbestanddeel van kunstmest en dus van levensbelang voor de landbouw. Pessimisten hebben het al over voedseltekorten en hongersnood. Maar de oplossing is dichtbij: het riool is een rijke en onuitputtelijke bron van fosfaat. Dat spoelen we nu nog weg. Al die rijkdom eindigt roemloos als zuiveringsslib op de afvalverbranding.

Ouderwetse poepkar
De poepkar, bron stadsarchief Amsterdam

De ouderwetse poepkar in een nieuw jasje

Daar gaat verandering in komen. Een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties experimenteert al met nieuwe technieken om fosfaat uit het rioolwater terug te winnen. Na een speciale behandeling blijft een soort poeder over. Dit zogenoemde struviet kan als kunstmest gebruikt worden. Het is een van de vele voorbeelden van een nieuw en duurzaam denken over rioolwater.

Maar het kapitaal in ons afvalwater is nog veel groter. In Sneek hebben ze de ouderwetse poepkar in een nieuw jasje gestoken. Daar hebben ze een woonwijk gebouwd die niet op het riool is aangesloten. Hier halen ze niet alleen het fosfaat uit het afvalwater. Met dat water verwarmen ze ook de huizen en produceren ze energie in de vorm van biogas. Daarvoor zijn alle woningen aangesloten op het Waterschoon-systeem. Dat is een lokale zuiveringsinstallatie die in de wijk staat.

En in Amsterdam rijden auto’s rond op rioolgas. Samen met Waternet, het Afval Energie Bedrijf en de Haven van Amsterdam winnen ze daar biogas uit rioolwater. Dat biogas wordt opgewaardeerd naar Groengas waar bijvoorbeeld de vuilnisauto’s en de taxi’s weer op kunnen rijden! En dit gas is niet alleen duurzaam. Het is ook goed voor het milieu. Gas stoot 95% minder fijnstof uit dan diesel, het is 100% CO2-neutraal en een gasmotor is de helft stiller dan een diesel. En tenslotte wordt ook je portemonnee er beter van. Voor een taxi is de aanschaf van een gasmotor al binnen anderhalf jaar terug te verdienen. Boven de 12.000 kilometer per jaar is gas uit het riool voordeliger dan diesel.

Duurzaam omgaan met het riool

Ook bij Rioned staat duurzaamheid hoog op de agenda. Het riool is onze dagelijkse business. Wij kijken met belangstelling naar alle technieken om duurzaam met het riool om te gaan. Zelf doen wij daar ook alles aan. Wij zijn steeds bezig met innovatie gericht op kostenbesparing een beter milieu. Neem als voorbeeld de CityJet Groen, een machine boordevol slimme techniek die bijdraagt aan een beter milieu en waarmee u kosten bespaart.

Afbeelding via Stadsleven