De tijd vliegt. Zo'n veertien jaar geleden verruilden we onze panden in Riel en Goirle voor ons huidige onderkomen in Tilburg. Op één locatie wordt iedere dag hard gewerkt om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Daarbij kijken we steeds meer naar de omstandigheden waarin dat gebeurt. Eerder berichtten we je over optimale verlichting op de werkplek, een volgende verbetermaatregel die Rioned neemt met het oog op duurzaam ondernemen is het zuiniger omgaan met warmte.

In de hoge fabriekshallen gaat veel energie verloren bij het op temperatuur houden ervan. Immers, warmte stijgt. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Gasunie heeft aangetoond dat het temperatuurverschil tussen plafond en begane grond met 1,3°C per meter hoogte kan oplopen. Voor Rioned met een fabriekshal van bijna 8 meter hoog een wezenlijk verschil!

Aan een warm plafond heeft niemand iets. Hoewel je altijd de kans hebt dat het fijn is voor bepaalde dieren die aangetrokken worden door de warmte.

Het plaatsen van ventilatoren om de warmte weer omlaag te brengen is de eenvoudigste oplossing. En het heeft een aantal voordelen; het warmteverlies via het dak neemt af, beneden blijft het langer warm en het energieverbruik gaat drastisch omlaag! Hetzelfde onderzoek heeft uitgewezen dat bij plaatsing van voldoende units (volgens ISSO 57: 1 ventilator per 300 m2) het gasverbruik wel met 20% tot 30% kan dalen. Tenslotte hoeft 's morgens de thermostaat ook pas later aangezet te worden.

Circulatie units via Winterwarm

Foto’s via Winterwarm

In samenwerking met Winterwarm hebben we hieraan vorm gegeven door zeven speciaal daarvoor ontwikkelde circulatie units op te hangen.
En mocht u nog niet voldoende overtuigd geraakt zijn, dit type circulatie units staan vermeld op de EIA-lijst. Dit betekent dat zij in aanmerking komen voor de Energie Investeringsaftrek regeling (EIA 210103 steunventilator). Hiermee is een gemiddeld belastingvoordeel van 10% haalbaar doordat een extra bedrag van de winst afgetrokken mag worden. Naast de besparing in energiekosten, maakt dit het extra aantrekkelijk om hier mee aan de slag te gaan.

Uiteindelijk hebben we het er zo warm van gekregen dat we de thermostaat alvast een graadje lager hebben gezet!

Bijzondere dieren worden aangetrokken door warme oppervlakken
Foto via pandawhale