Jan Pieters (Algemeen Directeur Rioned) in een bus van zusterbedrijf Spartan Tool

In 2016 bestaat Rioned 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan besteden we in een reeks artikelen aandacht aan de geschiedenis van ons bedrijf. In eerdere afleveringen kwamen de beginjaren, de jaren 70 en de jaren 80 aan bod. En nu dan de jaren 90. Het nieuwe Rior BV / Rioned is dan een feit en we zijn onderdeel geworden van het Amerikaanse Heico. Daar hoort ook Spartan Tool bij, een Amerikaanse producent van rioolreinigingsmachines. Onderlinge samenwerking moet nieuwe kansen bieden.

Rioned, Spartan Tool en Heico

Heico is een Amerikaanse holding waaronder meer dan 35 bedrijven vallen. De kernactiviteiten zijn verdeeld over vier onderdelen: Ancra Group, Heico Metal Processing Group, Heico Construction Group, en Pettibone LLC. Rioned en Spartan Tool vallen onder Pettibone LLC. Elk bedrijf binnen de holding werkt in de dagelijkse praktijk geheel zelfstandig. Tegelijk profiteren ze allemaal van de mogelijkheid om kennis over markten, productieprocessen en managementpraktijken met een van de andere bedrijven te delen. Die mogelijkheid tot uitwisseling van kennis heeft zowel Rioned als Spartan Tool veel voordeel gebracht. Maar er is ook verschil tussen de Europese en de Amerikaanse markt. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving en technische specificaties. En door koersverschillen kunnen machines op het ene continent duurder uitvallen dan op het andere. Rioned richt zich dan ook vooral op de Europese markt en Spartan Tool op de Amerikaanse. Echter in het begin van de 90’er jaren begint Spartan Tool de Rioned machines in Noord-Amerika te promoten en te verkopen.

Rioned, eerste in de branche met het ISO-certificaat

Heico en SpartanTool waren niet de enige nieuwe ontwikkelingen in de jaren 90. Ook intern was er veel veranderd. Rioned was begin jaren 90 zelf een nieuwe organisatie geworden, een samenvoeging van drie bedrijven: Rior, Rioned en Hodru. Het zou nog een aantal jaren duren voordat deze nieuwe organisatie een duidelijke structuur kreeg. Jan Pieters, de huidige Algemeen Directeur van Rioned, herinnert zich die periode nog goed: “Aan het begin van de jaren 90 zat er veel kennis in de hoofden van een beperkt aantal mensen. De organisatie dreef heel sterk op hen en er was nauwelijks iets gestructureerd op papier vastgelegd. Bij het wegvallen van die mensen, zouden we een grote uitdaging krijgen. Om de organisatie meer structuur te geven, zijn we toen het ISO-traject ingegaan. In onze branche waren wij de eerste die het ISO-certificaat behaalden. Dat was in 1999.”

Hogedrukmachine uit de jaren 90: wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt in Singapore!

Uit onze jas gegroeid en tijd voor innovatie

Wat Rioned in de jaren 90 ook bezig hield, was de noodzaak om te vernieuwen. Dat begon met de huisvesting. Die huisvesting was een regelrechte uitdaging. Rioned zat op twee locaties. De productie en techniek waren in Goirle gevestigd. In Riel zat het commerciële centrum. Twee locaties, dat was niet efficiënt en veroorzaakte ook makkelijk fouten. Daarnaast kwam de locatie in Goirle ernstig ruimte tekort. Voordat de mensen daar aan het werk konden, moesten ze bijvoorbeeld eerst een aantal auto’s naar buiten rijden. De logistiek van de fabriek voldeed niet meer en ook in het magazijn was er te weinig ruimte. Genoeg redenen dus om te verhuizen. In 2001 was het zover. Rioned verhuisde naar één gebouw in Tilburg en werd echt één bedrijf. Rust zou je denken, maar niets was minder waar. Er speelden alweer nieuwe uitdagingen. Na 1996 vielen in Europa de grenzen weg en kwam er één Europese munt, de euro. De concurrentie nam toe en eind jaren 90 kwam de omzet onder druk te staan. Daarom was het nu zaak om te verbeteren en te innoveren. Dat werd voor Rioned de opmaat naar de 21ste eeuw. Ad Smeulders besloot met pensioen te gaan en Jan Pieters werd de nieuwe Algemeen Directeur. Nieuw beleid resulteerde in drie pijlers onder de veranderde Europese markt. Lees daarover alles in de volgende aflevering.

Meer weten over de geschiedenis van Rior BV / Rioned? Lees dan ook de geschiedenis van de beginjaren en die van de jaren 70 en jaren 80.